Rådgivning

Inom husdjur ingår både hästar och lantbrukets djur och smådjur. För att våra djur ska må bra behöver de god omvårdnad, bra foder och utlopp för sina naturliga beteenden. Som djurägare gör man alltid sitt bästa men det är inte alltid det räcker, man kan behöva få hjälp utifrån av någon som kan se över ens djurhållning på ett nytt sakligt sätt. 

Det kan vara allt från dålig viktuppgång, låg fertilitet, stereotypa beteenden, parasitproblem, upprepade sjukdomar osv. Det är viktigt att djuren får en foderstat anpassad efter sin ålder och djurslag och att man klara smittskyddsrutiner så att risken för parasitangrepp minimeras. Dålig fertilitet kan ha många orsaker och en del går lätt att avhjälpa. Det är viktigt att man utgår från djurens naturliga beteende så att man minimerar risken för stereotypa beteenden och ohälsa.

När jag kommer till dig ser jag först över hela djurhållningen, vilka djurslag finns på gården och hur ser de befintliga rutinerna ut. Sedan går vi tillsammans igenom problemen som du som djurägare upplever där jag också gärna vill ha reda på vilka åtgärder som redan gjorts. Hela besöket kommer att vara en dialog där jag kommer att ge förslag på förändringar och i samband med detta kommer jag att förklara varför jag tycker att förändringarna är lämpliga. Slutligen kommer jag att åka hem och se över materialet vartefter jag kommer att skriftligen redovisa vilka åtgärder som behöver vidtas. Antingen kan du som djurägare själv läsa igenom det hela eller så bokar vi ett nytt möte där vi går igenom det hela tillsammans. Hur vi går till väga är upp till dig och utgår naturligvis ifrån hur du vill ha det.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)