Smittskydd

Att skydda sin djur och sig själv från smitta blir allt viktigare då risken för resistensproblem ökar allt mer. Det bästa skyddet är alltid att inte få in smitta hos sina djur men har man väl fått in det är det viktigt att veta vilka åtgärder man ska vidta. Jag hjälper dig att se över dina smittskyddsrutiner men hjälper dig även med planering när väl smitta är ett faktum.

Utöver djur ligger min kompetens även hos människor och jag kan utveckla hygienrutiner på arbetsplatser. Jag har dessutom mycket goda kunskaper om vaccin.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)