Utbildning/Kurser

Kursutbud

Hönshållning etologi & djurvälfärd förväntas bli klar i slutet av maj

 • Del 1 Historia & naturligt beteende
 • Del 2 Äggläggningsbeteende, ruvning & ungvård
 • Del 3 Att ha tupp
 • Del 4 Födosök, stereotypa beteenden & berikning
 • Del 5 Introducera nya djur & konflikt mellan höns
 • Del 6 Hur man hanterar en höna
 • Del 7 Träna din höna 

Hönshållning sjudomar & smittskydd

 • Immunförsvar
 • Virus
 • Bakterier
 • Prasiter
 • Smittskydd

Hönshållning bygga anatomi och foderlära

 • Anatomi
 • Näringsbehov
 • Utfodring

Hönshållning bygga raser & avel

 • Genetik
 • Raser
 • Avel
 • Naturruvning
 • Kläckare

Hönshållning bygga hönshus & lagen

 • Vilka mått gäller
 • Hur ska man tänka
 • Olika ritningar